• Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş
  • Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKÂR KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 21.05.2012
Günün Tarihi 29.05.2016
 
Fon Toplam Değeri 211.420.049,66
Yatırımcı Sayısı 177345
Birim Pay Degeri 0,013350
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve muhafazakâr bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.

Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı, piyasa koşulları analiz edilerek, riski ve getiri dalgalanmasını büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonlarına kıyasla daha düşük tutacak şekilde muhafazakâr bir yatırım anlayışı ile belirlenir. Portföyde döviz cinsi borçlanma araçları ile Türk Lirası cinsi yatırımların görece dengeli bir getiri sunması amaçlanmaktadır.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı)
Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.                 %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticari Unvanı    Pay Oranı
   Pay Tutarı
Asya Katılım Bankası A.Ş %97,99 29.397.000,00 TL
Mehmet Sinan BERKSAN %1,00 300.000,00 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00 TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı
 
Yerli Hisse Senetleri % 4,63
Kamu Faizsiz Borçlanma Araçları ( TL ) % 76,82
Katılım Hesabı (TL) % 6,55
Yabancı Menkul Değer (YP) (SUKUK) % 7,33
Fon Alım Satım Yeri
Genel Müdürlük
Fon Kurulu Başkanı
Ergin İÇENLİ
Fon Kurulu Üyeleri
Ömer Faruk ÖZTÜRK
Balkan AKBAŞ
Murat VANLI
Fon Denetçisi
Mehmet Latif AKDAĞ
Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
BIST KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı Endeksi TL
Fon Alım Satım Saati
11:00
Son Güncellenme Tarihi
27.05.2016

,

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )