• Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş
  • Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 27.05.2013
Günün Tarihi 29.03.2017
 
Fon Toplam Değeri 57.703.465,69
Yatırımcı Sayısı 89906
Birim Pay Degeri 0,012596
Fon Toplam Değeri 57.703.465,69
Yatırımcı Sayısı 89906
Birim Pay Degeri 0,012596
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %70’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetlerine yer verir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %30 ağırlığını aşmamak koşuluyla, yurt içi özel sektör kira sertifikalarına yer verilebilir.
Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Ayrıca fon portföyünün en fazla % 30’u katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk Ortaklık Paylarından oluşabilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
Fonun Amacı: Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarından elde edilen düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.
Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,005 (yüzbinde Beş) tir.

Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.                 %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı    Pay Oranı
   Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği
%98,99 29.697.000,00 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00 TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı
 
Yerli Hisse Senetleri % 1,17
Kamu Faizsiz Borçlanma Araçları ( TL ) % 65,42
Yerli Hisse Senetleri % 1,17
Kamu Faizsiz Borçlanma Araçları ( TL ) % 65,42
Fon Alım Satım Yeri
Genel Müdürlük
Fon Kurulu Başkanı
Balkan AKBAŞ
Fon Kurulu Üyeleri
Abdullah YILDIRIM
Murat VANLI
Fon Denetçisi
Mehmet Latif AKDAĞ
Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
%85 BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL + %5 BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksi Özel Sektör + %5 Katılım 30 Endeksi
Fon Alım Satım Saati
11:00
Son Güncellenme Tarihi
28.03.2017

,

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )