• Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş
  • Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 05.06.2012
Günün Tarihi 08.12.2016
 
Fon Toplam Değeri 40.053.418,46
Yatırımcı Sayısı 78749
Birim Pay Degeri 0,013664
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler
Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı) dır.
Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.                 %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticari Unvanı    Pay Oranı
   Pay Tutarı
Asya Katılım Bankası A.Ş %97,99 29.397.000,00 TL
Mehmet Sinan BERKSAN %1,00 300.000,00 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00 TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı
 
Yerli Hisse Senetleri % 37,92
Kamu Faizsiz Borçlanma Araçları ( TL ) % 42,50
Katılım Hesabı (TL) % 14,67
Yabancı Menkul Değer (YP) (SUKUK) % 4,91
Fon Alım Satım Yeri
Genel Müdürlük
Fon Kurulu Başkanı
Balkan AKBAŞ
Fon Kurulu Üyeleri
Abdullah YILDIRIM
Murat VANLI
Fon Denetçisi
Mehmet Latif AKDAĞ
Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
BIST KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi
Fon Alım Satım Saati
11:00
Son Güncellenme Tarihi
07.12.2016

,

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )